Naturpasset 2024

Vill du prova på orientering!

Under perioden maj t.o.m. september kommer vi att ha 35 fasta kontroller utplacerade i Tjolöholmsterrängen, närmare bestämt i ett område som kallas Storeskog.

Storeskog når du genom att gå/springa vägen ca 400 meter rakt västerut från Tjolöholms parkering.

Du kan besöka kontrollerna när du vill och i vilken ordning du vill.

Naturpasset innehåller karta, startkort och grundläggande information om kartans färger och de vanligaste karttecknen.

Naturpasset kan du köpa på Kungsbacka Turistbyrå (som ligger i Kungsmässan) eller i Slottsbutiken på Tjolöholm.